הדמייה בית קפה 1 סופי.png
הדמיית בית קפה 2 סופי.png

מרכז קיימות עבור ארגוני הטבע והסביבה אשר מטרתו יצירת מפגש בין הארגונים לבין האוכלוסיה המקומית. בנוסף לכך, מתוכנן המתחם כך שניתן לעבוד בו.

אופי המפגש במתחם מתחלק לשני צירים מרכזיים. ספרייה וכיתות לימוד עונות על צורך הסברתי ולימודי. בית קפה וחנות אורגנית מספקות מענה בלתי אמצעי ומנגישות ידע בעולם הצומח עבור האוכלוסיה.

הדמיית חנות אורגנית סופי.png
הדמיית ספרייה סופי.png
תוכנית קרקע סופי.png
תוכנית קומה ראשונה סופי.png
תוכנית קומה ראשונה
תוכנית קומת קרקע
חתך רוחב 1 סופי.png
חתך רוחב
חתך אורך סופי.png
חתך אורך